Access Keys:

 
 
Gaelscoil an Chaistil Primary School, Ballycastle

Cairde na Gaelscoile

Athbhunaíodh Cairde na Gaelscoile le linn téarma an tsamhraidh 2018. Is grúpa tuismitheoirí agus baill foirne muid, a thugann am le linn na scoilbhliana chun tacú leis an scoil fríd airgead a thiomsú agus fríd imeachtaí breise scoil a eagrú.

Is iad na príomhaidhmeanna atá ag Cairde na Gaelscoile:

  • chun airgead a thiomsú le háiseanna breise a cheannach do na páistí
  • chun eagrú agus tacú le himeachtaí speisialta scoile a thiteann amach le linn na scoilbhliana (mar shampla dioscó na Samhna, Céad Chomaoineach do na teaghlaigh rannpháirteacha)

I mbliana tá muid ag dúil le hairgead a bhailiú chun cuidiú leis an scoil trealamh le haghaidh taobh amuigh a cheannach.

Tá fearadh na fáilte roimh gach tuismitheoir, caomhnóir, seantuismitheoir, baill foirne agus cairde scoile bheith páirteach i gCairde. Fáiltíonn muid roimh do chuidiú le himeachtaí agus do thacaíocht le tiomsú airgid. Más maith leat teagmháil a dhéanamh le Cairde, labhair le d’ionadaí ranga nó cuir ríomhphost chugainn ag cnagaelscoile@gmail.com

 

Cairde na Gaelscoile was re-established in the summer term 2018. We are a group of parents and school staff, who give time throughout the year to support the school by fundraising and organizing extra events.

The main aims of Cairde na Gaelscoile are:

  • raise funds to help the school provide resources and extras for pupils
  • organize and provide support for special events throughout the year (e.g. Halloween disco, First Holy Communion for participating families)

This year we hope to raise funds to enable the school to purchase outdoor play equipment.

All parents, carers, grandparents, school staff and friends of the school are always welcome to join the PTA. We welcome your help with events and support with raising money for the school. If you would like to contact the PTA you can speak to your class representative or email us at cnagaelscoile@gmail.com