Access Keys:

 
 
Gaelscoil an Chaistil Primary School, Ballycastle

Dlúth agus Inneach / Our Mission Statement

 

‘Féiniúlacht logánta mar chuid de phobal domhanda ’

‘A local identity as part of a global community’

 

Is iad príomhaidhmeanna Ghaelscoil an Chaistil:

 

• go raibh Gaeloideachas d’ardchaighdeán, a sholáthar do gach páiste ó achan chineál chúlra a ba mhian lena t(h)uismitheoirí léi/leis freastal ar an scoil ina mbeadh tábhacht an tuismitheora (nó a n-ionadaí) aitheanta.

 • go raibh í an Ghaeilge ina teanga bheo taobh istigh agus taobh amuigh de na ranganna agus go raibh í an Ghaeilge teanga chumarsáide na scoile ag gach leibhéal idir, teagasc, súgradh agus bainistíocht agus le grúpaí eile nach iad.

 • go raibh deiseanna seach-churaclam idir spóirt, dráma, ceoil, comórtais agus turais ar fáil.

• go raibh an scoil mar bhunchloch athbheochan na Gaeilge i mBaile an Chaistil agus sna ceantair máguaird.

 

 

Gaelscoil an Chaistil’s main aims are:

• that every child, from whatever background, whose parents wish them to attend the school, should receive a high level of Gaelic medium education. The importance of parents or their representative is recognised and valued. 

• that Gaelic is a living language both within and without the classroom, and that it is the language of communication at all levels – teaching, playing and management.

• that opportunities for extra-curricular activities such as sport, drama, music, competitions and trips are available.

• that the school will act as a foundation for the revival of a Gaelic speaking community within Ballycastle and the surrounding areas.

 
 
 
 
 
 
 
 

Latest News...

1ú Iúil 2023
Seo chugaibh saolta Rang 7 linn.  Bainigí sult as! Here you have Rang...
 
 
 
 
 
6ú Meán Fómhair 2022